sonicstudio - sala di ripresa

sonicstudio - sala regia - preamp rack

sonicstudio - sala di ripresa - Soundcraft mixer

sonicstudio - sala di ripresa - diffusori skyline

sonicstudio - sala regia - FX rack

sonicstudio - sala di ripresa - batteria Pearl

sonicstudio - sala di ripresa - Fatar SSL 990 Pro

sonicstudio - sala di ripresa - Ampeg STV3-Pro